Dom Opieki Św. Brata Alberta
"Nasze Gospodarstwo"

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Skoszynie jest organizacją pozarządową, pożytku publicznego prowadzącą schronisko dla ludzi starych, samotnych, niepełnosprawnych. Utrzymujemy się z niskich wpłat naszych podopiecznych, darów i dotacji. Założycielem i Prezesem naszej jednostki jest ks. Jan Mikos.

Nasze schronisko daje schronienie samotnym, bezdomnym już 22 lata. Założenia prowadzenia takiego domu były i są, aby pomagać w szczególności ludziom wsi. Daliśmy miejsce pobytu już ponad 200 osobom. Zgłoszeń do naszej placówki odnotowaliśmy ok.500. Początkowo mogliśmy zapewnić naszym podopiecznym skromne warunki zamieszkania. Z upływem czasu i przeprowadzonych u nas kontroli okazało się, że nasze stare obiekty nie spełniały już wymogów Straży Pożarnej i Sanepidu. Coraz częstsze telefony z prośbą o przyjęcie do schroniska i stawiane nam wymogi wynikające ze zmieniających się przepisów oraz kontroli instytucji nadzorujących spowodowały potrzebę zwiększenia ilości miejsc i standardu naszego schroniska – nastąpiła potrzeba wybudowania nowego budynku spełniającego wszelkie wymogi unijne. Jedynie takie działanie mogło pozwolić na spokojne myślenie o dalszej działalności naszego Towarzystwa.

Z wielkim trudem i po pokonaniu wielu przeciwności losu udało nam się w listopadzie ubiegłego roku tj.2011 przenieść 26 osób do nowego budynku, gdzie mieszkańcy mogli w bardzo dobrych warunkach spędzić nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. Wprawdzie udało nam się zapewnić naszym podopiecznym wysoki standard warunków mieszkaniowych, ale z racji powyższego koszty utrzymania znacznie wzrosły (energii, opału, podatków itp….). Chcielibyśmy przyjąć większą liczbę osób, ale brak środków na zatrudnienie opiekunów i brak jakiejkolwiek pomocy od instytucji państwowych uniemożliwia nam pomoc ludziom w ciężkich stanach zdrowia (leżącym). Żyjemy z ofiar, niskich wiejskich rent i emerytur naszych podopiecznych (pobieramy 75 %) .Dlatego cały dom prowadzi 4 osoby. Jak wyżej wspominaliśmy bak funduszy na zatrudnienie dodatkowych pracowników, wysokie koszty opłat za energię, ogrzewanie i itp. powoduje, że jest nam coraz trudniej podołać narastającym problemom finansowym. Koszt utrzymania w naszej placówce to 1450 zł.- tylko jedna osoba pokrywa go w całości , 4 osoby dokonują wpłaty ok. 950 zł. , większość wpłat waha się w granicach 580 zł , dwie osoby wpłacają tylko po 333 zł , a są też tacy którzy nic nie dają na utrzymanie(brak dochodów).