Dom Opieki Św. Brata Alberta
"Nasze Gospodarstwo"

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Skoszynie zostało Laureatem V edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, zorganizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie. Budżet projektu w wysokości 3000,00 zł przekazany zostanie na wsparcie w zakupie leków i środków medycznych dla osób chorych najbardziej potrzebujących. Z projektu pt. Zakup najpotrzebniejszych leków , środków opatrunkowych dla osób starszych , niepełnosprawnych , bezdomnych, schorowanych„ w naszej organizacji skorzysta łącznie 28 osób . Projekt dedykowany będzie osobom starszym , schorowanym , niepełnosprawnym i potrwa od 01-04-2017 do 31-12-2017 r. . Pomoc przekazana zostanie w postaci kart możliwych do realizacji w aptekach na terenie całego kraju. Nasza Organizacja znalazła się w gronie 59 Laureatów Konkursu Grantowego 2017, które przygotowały i przesłały najlepsze projekty niwelujące bariery w dostępie do leków w Polsce. Projekt jest realizowany przez nas po raz trzeci.